FAQ

Spørgsmål og Svar A- Z

 

Aflæsning
Alle de vekselrettere som Viasol benytter registrerer dagligt hvor stor produktionen af elektricitet har været. Tallet kan aflæses via LCD display som findes på fronten af vekselretteren. Endvidere kan der på de fleste modeller laves dataudtræk på årlige tidsserier eller anlægget kan tilsluttes en lokal computer, hvorved anlæggets produktion kan overvåges.

 

Elmåler
For anlæg som skal tilsluttes nettoafregnings princippet skal der installeres en elmåler som kan løbe baglæns. I nogle tilfælde vil dit elselskab vælge at montere en elektronisk måler, der kan registrere strømmen i begge retninger. Det er altid dit elselskab, der står for at levere den elmåler som skal benyttes til det pågældende anlæg og normalt din installatør som klarer alt det praktiske i den forbindelse.

 

Finansiering
Du kan finansiere dit solcelleanlæg i din bank, såfremt banken vil godkende dig til at låne. Du kan også finansiere solcelleanlægget hos et realkreditinstitut. Da solcelleanlægget vil øge værdien af dit hus vil realkreditinstituttet samtidig kunne øge pantet i dit hus. Da den rente du skal betale for et realkreditlån er langt lavere end den forrentning som dit solcelleanlæg genererer vil du som regel allerede fra første måned have en positiv netto-indtægt (netto-besparelse)

 

Forsikring
Det er en god ide, at du melder solcelleanlægget til dit forsikringsselskab. Det er herefter forsikringsselskabet, der afgør hvilken betydning anlægget vil have for dine forsikringsvilkår, umiddelbart bør din præmie dog ikke stige nævneværdigt pga. anlægget.

 

Godkendelse
Så længe den relevante lovgivning, herunder planloven, kommune atlas, bygnings- og bevaringsfredningsloven og eventuelle servitutter i tingbogen tillader opførelse af solcelleanlæg på din bolig skal anlægget ikke have en speciel godkendes. Anlægget skal dog meldes til energinet.dk og det er ligeledes en god ide at tage en snak med dit lokale elselskab, i forbindelse med dine overvejelser om at opføre anlægget. Alt dette kan din installatør normalt hjælpe dig med eller helt tage sig af.

 

Levetid
Solcellemodulerne er konstrueret til kunne holde i langt mere end 25 år. Erfaring og skalerede klimaforsøg viser at solcellemoduler kan have en levetid på 40-50 år. Solcellepanelernes ydeevne forringes langsomt henover anlæggets levetid. Viasols solcellemoduler har garanti på ydeevnen, således er 90% ydeevne garanteret efter 12 år og 80% efter 25 år. Vekselretteren kan have en kortere levetid end solcellemodulerne, hvorfor der på lang sigt kan blive behov for at udskifte enkelte dele i vekselretteren. De vekselrettere der leveres med vore anlæg er alle opbygget modulært således at det ikke er nødvendigt at skifte hele vekselretteren i tilfælde af behov for reparation, men udelukkende printplader som er fastgjort med klikmontage inde i vekselretteren, både er relativt billige og meget hurtige og nemme at skifte. Anlægget vil derfor normalt være oppe at køre i løbet af en enkelt dag eller to.

 

Montage
Du kan vælge selv at montere solcelleanlægget, eller gøre som de fleste; bruge en professionel installatør, således at der er garanti på montagen og du har sikkerhed for at alt er udført professionelt. Der skal dog uanset valg af montage en autoriseret elinstallatør til at tilslutte anlægget til elinstallationen.

 

Opsparing
Det afhænger af den årlige produktion (se nedenfor) og det beløb du ellers skulle have betalt til dit elselskab. I dag ligger prisen pr. kWh inkl. afgifter på ca. 2,00-2,40 kr. Den fremtidige pris afhænger af udviklingen i energipriserne fremover, men meget tyder på at elprisen vil fortsætte med at stige fremover ligesom den har gjort de sidste 20-30 år. Derfor bliver din besparelse større og større for hver gang elprisen stiger.

 

Overskudselektricitet
Har du en positiv nettoproduktion i løbet af et år betyder det, at dit solcelleanlæg har produceret mere elektricitet end der er brugt. Den overskydende elektricitet afregnes med dit elselskab i din favør. Der er dog forskel på hvordan de forskellige elselskaber afregner denne overskudselektricitet, hvorfor det er en god ide at forhøre sig hos sin el-leverandør.

 

Pris

Prisen på solcellemoduler er reduceret markant i løbet af de senere år og Viasol kan derfor tilbyde solcelleanlæg til en særdeles attraktiv pris. Samtidig er afgiften på elektricitet inkl. grønne afgifter, som du betaler til dit elselskab steget væsentligt mere end den almindelige prisudvikling i samfundet i de seneste mange år. Dette betyder at der er penge at spare med det samme og med energiprisernes store stigninger vil den fremtidige besparelse øges.

 

Produktion
Produktionen afhænger af, hvor meget solen skinner, hvilken retning og hældning dit anlæg er orienteret og hvor stort et tab der er i det enkelte anlæg – f.eks. ledningstab og skyggepåvirkning fra træer, el-ledninger mv. (se nedenfor). Et solcelleanlæg fra Viasol med en optimal placering (syd, 30-45 graders taghældning, ingen skyggepåvirkninger, se nedenfor) forventes at producere fra 900 til 930 kWh om året pr. installeret kW i Danmark.

 

Retning og hældning
Både retningen og hældningen påvirker solcelleanlæggets produktionsevne. Optimalt set placeres solcelleanlægget stik syd i en vinkel på 30-45 grader. Afvigelser fra denne placering betyder en lavere produktion end den optimale. Anlæggets hældning kan afvige med +/- 20 grader uden et væsentligt tab. Retningen har lidt større betydning og et anlæg placeret stik øst vil have en produktion, der er 15-20% lavere end den optimale.

 

Skygger
Skygger har stor betydning for et solcelleanlægs produktionsevne. Solcellemodulerne er serieforbundne og populært sagt er et solcelleanlæg ikke stærkere end sit svageste led. Hvis bare et af solcellemodulerne ligger i skygge vil resten af anlægget heller ikke producere optimalt. Derfor bør et solcelleanlæg monteres på en placering der er skyggefri i dagtimerne fra 9-17. Alternativt kan der laves flere serier, så de moduler der påvirkes af skygge, tilsluttes separat og tab i produktion minimeres.

 

Solskinstimer i Danmark
Solen skinner rigeligt i Danmark til, at et solcelleanlæg på en privat husstand kan dække en hel families behov i et normalt gennemsnitshus. Der er mindre forskelle på, hvor mange solskinstimer enkelte egne i landet modtager. Det er generelt en lille fordel at være bosiddende tæt på kysten da lyset her er stærkere. Målt i en 40 graders vinkel er solindstrålingen i Danmark i gennemsnit 1.100-1.200 kWh/m2 pr. år.

 

 

Tilbagebetalingstid
Viasol leverer solcelleanlæg, der forventes at være tilbagebetalt efter 6-9 år afhængig af, hvor optimalt anlægget kan installeres og montageform. Andre foretrækker at se solcelleanlægget som en investering med en rigtig god forrentning på mellem 10 og 14% afkast på anlæggets investering per år. Hvis anlægget f.eks. har kostet 100.000 kr, så vil en netto-strømbesparelse på f. eks. 12.000 kr./år medføre en forrentning på 12%. Og jo mere elprisen stiger fremover, desto bedre forrentning.

 

Tilslutning
Selve anlæggets tilslutning til din boligs el-installation kan du ikke selv foretage. Du skal have en autoriseret el-installatør til at foretage tilslutningen.

 

Vedligehold
Der er stort set intet vedligehold på et solcelleanlæg. Bliver panelerne meget beskidte kan man vaske eller skylle dem med vand. Solcellemodulerne er til en vis grad selvrensende pga. af nedbør hvis de monteres med en hældning på minimum 15 grader. Det er naturligvis en god ide, at holde øje med produktionen på sit anlæg for at sikre, at alle komponenter fungerer optimalt. Alle dele af solcelleanlægget kan udskiftes problemfrit og der er ikke én enkelt komponent der udgør en stor del af den samlede pris på anlægget.

 

Værdiændring på bolig
At installere et solcelleanlæg på sin bolig er en god investering. Nogle investeringer har det med at gå af mode, men værdien i et solcelleanlæg ligger i, at det reducerer boligomkostningen i forhold til en bolig, der ikke har et solcelleanlæg installeret og dette er med til at forøge boligens salgspris.